Девизът на ДГ №128 „Феникс“ е:

„С всичко можеш да се справиш, когато някой те обича!“

 

 Той обединява усилията на целия колектив подчинен на идеята да превърне ДЗ в желано и любимо място за децата, с пространство за игра, познание и общуване;място за просперитет за децата и колектива. Мисията ни е : да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на  Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието – в съответствие с идеите и плановете, определени в  ЗПУО  и политиката в Европейското образование.