Г р а ф и к

на учителите и педагогическите специалисти от ДГ №128 „Феникс“ за провеждане на консултации с родителите за учебна 2023/2024 година