ДНЕВЕН РЕЖИМ – ЯСЛЕНА  ГРУПА

7,00-8,30ч.                    ПРИЕМ.ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА 

 8,30-8.40ч.                   УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ

 8,40–9,10ч.                  СУТРЕШНА ЗАКУСКА

 9,10-9,30ч.                   ТОАЛЕТ       

 9,30-10,30ч.                ЗАНИМАНИЯ  ПОД  ФОРМАТА НА ИГРИ, ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА

 10.30-11.30ч.             ПОДКРЕПИТЕЛНА ЗАКУСКА,ИГРИ В ЗАНИМАЛНЯТА,РАЗХОДКИ НА ОТКРИТО

 11.30-12.00ч.              ТОАЛЕТ И ПОДГОТОВКА ЗА ОБЯД

 12,00-12,45ч.              ОБЯД

 12.45-13.00ч.              ПОДГОТОВКА ЗА СЪН

 13,00.15,30ч.               СЛЕДОБЕДЕН СЪН

 15,30-16,00ч.               ТОАЛЕТ

 16,00-16,30ч.               СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

 16,30-18,30ч.               ИГРИ,СВОБОДНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР,ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА.

                                         ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА.       

ДНЕВЕН РЕЖИМ –ГРАДИНСКА ГРУПА

 

7,00-8,40ч.                       ПРИЕМ.ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА.УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ 

8,40-9,00ч.                       СУТРЕШНА ЗАКУСКА

9,00-10,30ч.                    ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ.  ИГРИ.МЕЖДИННА ЗАКУСКА-ПЛОД

10,30-12,00ч.                 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:РАЗХОДКИ И ИГРИ НА ОТКРИТО,ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДВИГАТЕЛНИ И ПРИЛОЖНИ ДЕЙНОСТИ,ЗАНИМАНИЯ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ /ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОР НА ДЕЦАТА/,ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА,ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЗА ДЕЦАТА

12,00-12,45ч.                 ОБЯД

12.45-13.00ч.                 ПОДГОТОВКА ЗА СЪН

13,00-15,00ч.                 СЛЕДОБЕДЕН СЪН

13,00.15,30ч.                  СЛЕДОБЕДЕН СЪН/ САМО ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА/

15,00-15,40ч.                 ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

15,40-16,00ч.                СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

16,00-18,30ч.                ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ/ИГРИ,СВОБОДНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ/.

                                          ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЦАТА.