ЕКИП  НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

РЪКОВОДЕН ЕКИП

Снежанка Атанасова Тодорова         –         директор

Ваня Панчова Петрова                      –         зам.-директор по УД

АДМИНИСТРАТИВЕН   ЕКИП

Цветелина Димитрова  Голушева     –         касиер-домакин, ЗАС

УЧИТЕЛИ

Клавдия Рангелова Грозданова                   старши учител

Веселина Иванова Велева                           старши учител

Венера Кольова Борисова                           старши учител

Флора Стоянова Лулчева                            старши учител

Цеца Иванова Ваклинова                            старши учител

Магделена Владимирова Добрева              старши учител

Ирена Павлинова Въльовска                       старши учител

Лилия Любомирова Пенчева                      ст. Учител по музика

Ваня Димитрова Алексиева                        учител

Стела Иванова Маринова-Манасиева                   учител

Севина Бойкова Борисова                           учител

Марина Пенчева Павлова                           учител

Радина Костадинова Михалева                   учител

Сузана Красимирова Кутлева                     учител

Румяна Тонева Ангелчовска                       учител

Николета Бориславова Цветкова                неправоспособен  учител

Илияна Цветанова Кавлакова                     неправоспособен учител

Мария-Мадлен Цветанова Иванова            неправоспособен учител

Александрина Росенова Тодорова             неправоспособен учител

МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Бисерка Кирилова Мишева

Ренета Тодорова Ранова

Александра Василева Ненчева

Даниела Петрова Николова