Мисия и визия

Мисия на детското заведение

          Да поставим основите в личностното развитие на подрастващите като бъдещи граждани на Европа, съчетавайки добрите традиции и необходимостта от модернизация на образованието – в съответствие с идеите и плановете, определени в новия ЗПУО и политиката на Европейското образование.

Визия на детското заведение

Детската градина трябва да е желано и любимо място за децата, с пространство за игра, познание и общуване, място за сътрудничество и просперитет за децата и колектива. Това може да стане само чрез добро финансиране и добър диалог между градината и ръководещите институции, както и правилния мениджмънт на директора.

Девизът на нашата детска градина е:

„С всичко можеш да се справиш, когато някой те обича.“