Материална база

Материална база

Двете сгради разполагат с красиво архитектурно оформени салони за спорт, музика и извънкласни дейности.

В специално обособените кътове, децата получават допълнителни знания по различните образователни направления.