История
на ДГ № 128 „Феникс“ от откриването до днес

         Детска градина № 128 е открита на 01.11.1964 година. Капацитетът на градината е 150 деца, настанени в четири дневни и две нощуващи групи /общо шест групи/. Първият директор на ДГ е Трендафила Томова.

Учителският колектив при откриване на детската градина

         Още в първите години от съществуването си, детското заведение е базова градина и е посещавана от много чуждестранни делегации.             
         През 1989 година ДГ №128 е удостоена с орден „Кирил и Методий“ – III степен - с Указ на МС на НРБ.             
         На 29.12.1996 година за директор на детската градина е назначена госпожа Снежанка Тодорова.             
         През 2001 година към ЦДГ №128 „Феникс“ се присъединява бивша  сграда на 32 ясла, която се превръща във филиал на детското заведение.                 Учебна 2008/2009 година ще остане паметна за ДГ, защото с решение №757 на Столичен общински съвет, на 11.12.2008 година детската градина се преименува в Обединено детско заведение №128 „Феникс“. Извършен е основен ремонт на филиала и детската градина започва да функционира с 9 градински групи и 1 яслена група.            
         На 27.02.2011 година   г-жа Фандъкова – кмет на Столична община официално открива сградата.

По стара българска традиция посрещнахме гостите с хляб и сол.

         През 2014 година детска градина „Феникс“ тържествено отбеляза своя 50 годишен юбилей с тържествен концерт – спектакъл. На празника присъстваха много гости, бивши колеги, представители на родителската общност и представители на медиите.              
         На празника детското заведение получи поздравителен адрес от господин Бойко Борисов – министър председател на Република България и госпожа Фандъкова – кмет на СО.              
         На директора на ОДЗ №128 „Феникс“ Снежанка Тодорова бе връчен Плакет – 50 годишен юбилей лично от г-жа В. Кастрева – зам. министър на образованието.              
         По повод на голямото събитие бе написан химн на ДГ „Феникс“ от композитора Андрей Дреников по текст на Матей Стоянов.              
         През 2016 година със ЗПУО,  ОДЗ №128 „Феникс“ е преименувана в ДГ № 128 „Феникс“.