Екип

Педагогически персонал

Директор
Снежанка Тодорова 


Заместник директор УД 
Ваня Петрова 

Старши учители 
Венера Борисова 
Веселина Велева
Стела Манасиева
Магделена Добрева
Цеца Ваклинова
Ирена Павлинова

Старши учител по музика
Лилия Пенчева 


Учители
Ваня Алексиева
Радина Михалева
Севина Борисова
Марина Павлова
Сузана Красимирова
Румяна Тонева
Александрина Тодорова 

Неправоспособни учители 
Илияна Кавлакова
Ралица Манасиева
Николета Цветкова 
Мария – Мадлен Иванова    
Симона Павлова 

Медицински специалисти градина
Ренета Ранова
Бисерка Мишева 

Яслена група 
Гергана Тодорова 
Даниела Николова  

Непедагогически персонал
 
Касиер-домакин 
Емилия Стоянова

 ЗАС
 Марина Павлова

  Помощник възпитатели
 Таня Малева
  Соня Тодорова
  Жанет Христова
  Ваня Станимирова
Веселина Симеонова
Емилия Бивазова
Младенка Наумова
Екатерина Петрова
Диана Бивазова
Десислава Пачаджиева

Готвач
Севделина Ковачева

Помощник готвач
Габриела Христова

Работник кухня
Соня Казакова

Рабонтик ремонт и подръжка
Веселин Христов

Общ работник
Иван Иванов