Групи

Яслена група

Медицински сестри:
Гергана Тодорова
Даниела Николова 


Помощник възпитател
Диана Бивазова

I група 

Учители: 
Цеца Ваклинова
Ралица Манасиева
 
Помoщник възпитател:
Десислава Пачеджиева

а група

Учители:
Радина Михалева
Симона Павлова 

Помощник възпитатели
Емилия Бивазова

II група

Учители:
Ирена Павлинова
Николета Цветкова 

Помощник възпитатели
Веселина Симеонова

II а група

Учители: 
Ваня Алексиева
Илияна Кавлакова 

Помощник възпитатели
Жанет Христова

II б група

Учители:
Венера Борисова
Александрина Тодорова 

Помощник възпитатели
Екатерина Петрова

III група

Учители: 
Марина Павлова
Сузана Красимирова 

Помощник възпитатели
Таня Малева

III а група

Учители: 
Стела Манасиева
Веселина Велева 

Помощник възпитатели: 
Младенка Наумова

IV група

Учители: 
Севина Борисова
Мария-Мадлен Иванова 

Помощник възпитатели
Соня Никифорова

IV а група

Учители: 
Магделена Добрева
Румяна Тонева 

Помощник възпитатели
Ваня Станимирова