Дейности

В детската градина се извършват извънкласни дейности по желание на родителите, а именно:

1 Английски език 
2. Народни танци 
3. Модерен балет 
4. Футбол 
5. Спортно – подготвителни игри и упражнения